Filmworkshop – vi skapar egna filmberättelser

Göteborgs Konsthall Åk 5 - Gymnasiet

Utrustade med kameror närmar vi oss Göteborgs Konsthalls höstutställning. Här möter vi verk av filmkonstnären Lina Selander, en konstnär vars filmer och installationer ofta tar sin utgångspunkt i historiska brytpunkter så som t.ex. atombombernas fall över Hiroshima och Nagasaki, där ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt tar form.

Genom sitt konstnärskap har Selander byggt upp ett arkiv med bilder, berättelser och fragment som hon sedan sätter samman till poetiska montagefilmer. Här förs historiska bilder in i nya sammanhang och nya berättelser kommer till liv.

Tillsammans med Göteborgs Konsthalls pedagog jobbar eleverna i grupper med att skapa egna montagefilmer där både kända och okända fotografier fungerar som byggstenar i skapandet av nya filmberättelser. Hur kan en bild få en ny betydelse och hur påverkar bilderna elevernas berättande?

Lektionen är utformad efter skolverkets läroplan för årskurs 7 till 9 samt gymnasiet och fungerar därav utmärkt som ett komplement till den ordinarie undervisningen i historia, samhällskunskap och bild.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Identitet Workshop Film Konst och bild Samtidskonst