Lärarfortbildning om konst i samhällsdebatten

Göteborgs Konsthall Lärare

Konst i samhällsdebatten – en föreläsning om kritisk reflektion

 

Hur kan konstnärer skapa debatt kring angelägna ämnen i vår samtid?

Göteborgs Konsthall erbjuder under hösten en lektion för i elever i årskurs 8 och uppåt men den fungerar även bra för vuxna. Här erbjuds ni den som en lärarfortbildning.

Föreläsningen är dialogbaserad och utgår från konstverk som under de senaste åren skapat samhällsdebatt. Flera av verken väckte högljudda diskussioner långt innan någon debattör fått en helhetsbild av verken ifråga. Kärnan blir i grunden frågan om källkritik och risken av att dra förhastade slutsatser.

Vi undersöker konstnärernas metoder och val av medier samt hur verken fungerat för att skapa debatt. Vad kan och får en konstnär göra utifrån exempelvis etiska riktlinjer?

Målet med föreläsningen är att genom diskussioner om konsten komma åt frågor kring källkritik och kritisk reflektion, samtidigt som ni får en introduktion till samtidskonsten och dess roll i samhället.

 

Ni får också en kort introduktion till den del av utställningen A Story Within a Story (GIBCA – Göteborgs Internationella konstbiennal) som visas på Göteborgs Konsthall.

 

Bild: Carolina Falkholt, ”Övermålning”. Fotograf Patrik Ljungman

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 120 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Samhällskunskap Konst och bild Samtidskonst