I ditt klassrum: Kan ord göra skillnad? Extra tillfällen!

Göteborgs Konsthall Åk 5 - Gymnasiet

 

Välkommen att boka en tankeväckande skrivworkshop där vi tillsammans i ert eget klassrum arbetar med ord. Vad betyder det att tala? Vad betyder det att skriva? Kan ord göra skillnad? Vi låter vi oss inspireras av hur konstnärer arbetar med språk genom att titta på bilder och filmer av olika konstverk, främst från Dana Sederowskys utställning på konsthallen tidigare i våras. Hur arbetar orden och det visuella ihop? Vi hittar egna och nya sätt att använda ord och meningar, undersöker språkets performativa karaktär och jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Lektionen syftar bland annat till att träna förståelsen av hur ord och bild kan läsas tillsammans. Vad händer när de samverkar och när de motsäger varandra? Kan ett ord betyda olika saker? Lektionen fungerar bra för allla grupper och är också lämplig för klasser med svenska som andraspråk och SFI.

 

OBS! Vid beteckningen ”I ditt klassrum” bör skolan boka minst tre lektioner samma dag av en lektion. Prata gärna ihop dig med dina kollegor och hör av er till oss om ni har några frågor! Föreslå själva tider för lektionerna utifrån vad om passar er.

Teknik/materialbehov som bör finnas på skolan: Dator och projektor (färdiginstallerat), wifi och högtalare, A3-papper

 

Lektionen kan med fördel följas upp och fördjupas med ett besök på Göteborgs Konsthall i december då våra lokaler förvandlas till en stor tryckverkstad. Utifrån analoga trycktekniker är ni välkomna hit för arbeta vidare med ord genom att trycka.

 

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 70 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Signhild Linderoth Christiansen
031-368 34 57

Teman: Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Workshop Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild