Skapande workshop: Vad är det som glittrar och glimrar?

Göteborgs Konsthall Förskola - Gymnasiet

Vad är det som glittrar och glimrar- i jorden och i oss själva?

Finns samma mineraler som bryts i gruvor i våra egna kroppar? I utställningen ”Varje löv är ett öga”Göteborgs Konsthall möter vi konstverk som på olika sätt behandlar relationen mellan oss själva och land, ekologi och människans rättigheter och ansvar. Människans ingrepp i naturen skapar håligheter och ärr, likt i en kropp. Med inspiration från konstverk av Otobong Nkanga, Anders Sunna och Michiel Brouwer i utställningen ”Varje löv är ett öga” upptäcker vi och får syn på människans och naturens sammanflätningar. Vi varvar lekfulla, praktiska moment med dialog och allvar.

Lektionen leds av två konstpedagoger och består av två delar, en dialogbaserad visning och en skapande workshop med collage och måleri. Efter en gemensam introduktion arbetar grupperna i halvklass och byter sedan aktivitet med varandra.

Här ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i resonemang som rör människa och natur, miljö, markexploatering, makt, engagemang, identitet och tillhörighet. Vi för också resonemang kring hur vi som individer kan påverka och påverkas.

Lektionen anpassas efter ålder och grupp. Lektionen kan kopplas till Skolans Miljömål och FN:s barnkonvention.

https://www.hsr.se/sites/default/files/laroplanen-miljomalen-matris-141114.pdf

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Miljö och hållbar utveckling Debatt och diskussion Workshop Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst