Digital lektion: Genom konsten övar vi språket – lätt svenska

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Lärare

Välkommen till en livestreamad lektion på lätt svenska i utställningen Vår himmel röd där fem konstnärer reflekterar över spänningsfältet mellan ömhet och sårbarhet. I utställningen ingår videoverk, fotografi, måleri och skulptur som berör erfarenheter som rymmer allt från kärlek och systerskap till utsatthet och sårbarhet – i kölvattnet av #metoo.

Vår konstpedagog anpassar innehållet till både elevernas ålder, förkunskaper och nivå på svenska. Lektionen kan med fördel bokas av SPRINT-klasser, SFI eller förberedelseklasser men också av andra grupper där det finns ett behov av ett enkelt och tydligt språk.

Praktisk info – digital lektion:

  • Länk till digital plattform skickas ut efter bokning. Vi föredrar att använda google meets men har ni andra önskemål skriv vilket i meddelandefält när ni bokar.
  • Lärare ansvarar för att informera och bjuda in eleverna.
  • Konstpedagogen ger en introduktion på ca 20 min. Efter introduktion finns möjlighet för elever och lärare att ställa frågor.
  • Ansvarig lärare får gärna vara tillsammans med konstpedagogen på konsthallen under lektionen.
  • Lektionen kan kombineras med att eleverna /lärare gör besök efter lektionen under konsthallens öppettider.
  • Ett arbetsblad kommer skickas till alla som bokat lektionen.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Svenska som andraspråk Konst och bild Samtidskonst