Provokation, etik och ansvar i konsten

Göteborgs Konsthall Åk 8 - Gymnasiet


”Efter föreläsningen på konsthallen har många tankar och känslor dykt upp, och jag har verkligen börjat fundera på nya saker kring konst. Konsthallens pedagog visade många bra exempel och fick oss att fundera kring vad som är moraliskt, vad som är konst och vad som är samtidskonst”

/Gymnasieelev, ht 2018

”Frågorna som hon ställde till oss på Göteborgs Konsthall har gett mig andra perspektiv och vinklar och ändrat min syn på konst.” 

/Gymnasieelev ht 2018


Varför lyckas konst väcka starka känslor? Vad vill konstnären säga?

I denna dialogbaserade lektion arbetar vi både med gemensamma samtal och diskussioner i mindre grupper. Lektionen berör bland annat frågor kring etik, personligt ansvar, människans hantering av djur och maktobalansen mellan fattig och rik. Vart går våra egna gränser i vissa frågor? I samtalen finns inga rätt och fel. Däremot ett behov av att lyssna på varandra och respektera olika åsikter.

Göteborgs Konsthall arbetar med samtidskonst, en konstform som ständigt flyttar gränser och utmanar vår bild av vad konst är och får vara. Ofta undersöker konstnärer sådant som skaver i vår samtid, frågor som vi av olika anledningar kanske inte vill ta i. I lektionen fördjupar vi samtalen kring några konstverk som väckt starka reaktioner. Vad tänker eleverna?

Bildmässigt rör vi oss bland annat mellan den svenska kungafamiljen och bönder i Uganda till guldfiskar och stympade möss.

Lektionen är frikopplad från konsthallens pågående utställning, även om vi i mån av tid kan göra kortare nedslag i den.

 

 

Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

 

Max antal elever: 20

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Globala perspektiv Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Samhällskunskap Filosofi Samtidskonst