Lövgärdesskolan: Tramlines 2 – teckningsworkshop

Göteborgs Konsthall Åk 8

Lektionen kan enbart bokas av Lövgärdesskolan enligt överenskommelse.


TRAMLINES 2 – TECKNINGSWORKSHOP

Under spårvagnsresan från Angered till Götaplatsen under lektionen Tramlines 1 tog eleverna en mängd ögonblicksbilder. I lektionen Tramlines 2 använder vi dessa bilder som underlag för att göra en egen tolkning av konstnären Phoebe Boswells verk Tramlines på skolan.

Vi träffar åter reseledaren och konstpedagogen Jenny Svensson men även konstnären Behjat Omer Abdulla. Behjat är liksom Phoebe Boswell en fantastisk tecknare och han mötte många av skolans elever hösten 2018 när han medverkade i POP UP teckningsworkshop på Lövgärdets fritidsgård.

Plats: Digitalsalen på Lövgärdesskolan som förvandlas till en ateljé.

Tid: vecka 14 eller 15, cirka klockan 8-14. Mer detaljerat program kommer senare.

 

———————————————————————————————————————————-

Denna lektion är en fortsättning på ett fördjupat samarbete med Lövgärdesskolan som inleddes hösten 2017. Det är en del av Göteborgs Konsthalls arbete för Jämlikt Göteborg och Göteborgs Stads uppdrag att tillgängligheten till kultur ska öka. Arbetet med Lövgärdesskolan är en medvetet långsiktig satsning med fokus på ett ömsesidigt utbyte och lärande.

Läs mer om samarbetet i Vårt Göteborg här.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 360 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor inom Göteborgs kommun (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Lektionskostnad för skolor/grupper utanför Göteborgs kommun: Enligt överenskommelse för att täcka våra kostnader
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Skapande verkstad Workshop Konst och bild Samtidskonst