Lövgärdesskolan: Tramlines 1 – en resa

Göteborgs Konsthall Åk 8

Lektionen kan enbart bokas av Lövgärdesskolan enligt överenskommelse.

TRAMLINES 1

Lektionen är in tre delar under ledning av Jenny Svensson, konstpedagog från Göteborgs Konsthall.  Ca 8.30-14.00

Konstnären Phoebe Boswell hade under några månader 2015 ett stipendium i Göteborg. Under en resa från Linnéplatsen till Angered fotograferade hon ögonblicksbilder av det hon såg. Dessa fotografier använde hon som underlag för det tecknande verket Tramlines. Klasserna från Lövgärdet gör en motsatt resa – från orten in till Göteborgs centrum.

Del 1: Klassrummet 

Vi börjar lektionen på elevernas hemmaplan i klassrummet. Jenny Svensson, konsthallens pedagog, inleder med att berätta om konsthallen och var den ligger. Hon beskriver vilka som jobbar där och vilken konst som visas. Och pratar om resan. Vart är vi på väg? Vilka likheter och skillnader tänker eleverna på mellan skola, hem och konsthall?

Del 2: Resan

När gruppen är redo tar vi spårvagnen mot Götaplatsen med Jenny Svensson som reseledare. Längs resan får eleverna gruppvis fotografera ögonblicksbilder genom spårvagnsfönstret. De får låna konsthallens Ipads, som Jenny samlar in när gruppen är framme på konsthallen. Dessa bilder används senare som underlag för workshops i lektionen Tramlines 2, v 14 och 15.

Del 3. Here / Här – Göteborgs Konsthall

När klassen kommer fram till konsthallen äter vi en lättare lunch. Efter lunchrasten går vi in i konstnären Phoebe Boswells värld som fyller konsthallens utställningsrum. I sina verk kombinerar Boswell traditionella teckningar med digital teknik i kraftfulla bilder, animationer och interaktiva, storskaliga installationer.

Boswell föddes i Kenya, växte upp i Mellanöstern och nu är bosatt i London. Hon har utvecklat sitt konstnärskap ur en känsla av rotlöshet och återkommer ofta till frågan om vad som utgör ett hem, en identitet och en tillhörighet. Verken blir också kommentarer till frågor om migration, segregation och representation.

Under handledning av reseledare Jenny Svensson upplever elever och lärare utställningen i en dialogbaserad lektion.

 

Upplägg för dagen med ungefärliga tider:

8.30 – 9.15 del 1 Klassrummet

9.15-9.30 rast

9.45 del 2 – resan som tar ca 45 min

10.45 Anländer till Göteborgs Konsthall

11.00 – 11.30 Lunch

11.30 – 12.45 Del 3 – lektion på konsthallen

13.00 Avslutning och hejdå!


Lektionen är en fortsättning på ett fördjupat samarbete med Lövgärdesskolan som inleddes hösten 2017. Det är en del av Göteborgs Konsthalls arbete för Jämlikt Göteborg och Göteborgs Stads uppdrag att tillgängligheten till kultur ska öka. Arbetet med Lövgärdesskolan är en medvetet långsiktig satsning med fokus på ett ömsesidigt utbyte och lärande.

Läs mer om samarbetet i Vårt Göteborg:

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 330 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor inom Göteborgs kommun (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Lektionskostnad för skolor/grupper utanför Göteborgs kommun: Enligt överenskommelse för att täcka våra kostnader
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Historia Konst och bild Utomhus Samtidskonst