Lövgärdesskolan: Filmvisning och workshop

Göteborgs Konsthall Åk 4 - Åk 6

Lektionen kan enbart bokas av Lövgärdesskolan enligt överenskommelse.

Filmvisning

2 klasser ser tillsammans film klockan 8.30-9.30

Plats: Aulan på Lövgärdesskolan

Två klasser tittar tillsammans på konstnären Knutte Westers film Horungen. Filmen handlar om Knuttes farmor Hervor, född i början av 1900-talet utanför äktenskapet. Filmen skildrar Hervors tidiga barndom, en barndom präglad av utanförskap, fattigdom och hedersnormer. En barndom där ett litet barn tidigt får inpräntat i sig att hon är en horunge, oönskad och ovälkommen av samhället.

Workshop

Klockan 10-11.30: Klass 1 har workshop 90 min

Klockan 12.30-14: Klass 2 har workshop 90 min

Plats: Digitalsalen och klassrum

Efter att ha sett filmen delas klassen in i två grupper. Workshopen leds av två konstpedagoger och grupperna arbetar i halvklass och byter sedan aktivitet med varandra. Den ena gruppen börjar med ett fördjupat filmsamtal och den andra gruppen har en skapande akvarellworkshop. Efter halva tiden byter de bägge grupperna plats. Här ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i resonemang som berör normer, utanförskap och makt. Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgr11 med fokus på värdegrundsarbete.

Lektionen handlar om samhällsnormer, utanförskap och om hur vi kan gestalta egna och andras berättelser. Under filmsamtalet får eleverna diskutera och reflektera kring filmen. Vad tänker eleverna om berättelsen?

I den skapande workshopen får eleverna utifrån egna minnen utforska berättande i tekniken akvarell och undersöka konstnärens metod, teknik och val av uttryck.

——————————————————————————————————————————–

Lektionen är en fortsättning på ett fördjupat samarbete med Lövgärdesskolan som inleddes hösten 2017. Det är en del av Göteborgs Konsthalls arbete för Jämlikt Göteborg och Göteborgs Stads uppdrag att tillgängligheten till kultur ska öka. Arbetet med Lövgärdesskolan är en medvetet långsiktig satsning med fokus på ett ömsesidigt utbyte och lärande.

Läs mer om samarbetet i Vårt Göteborg här.

 

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 150 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor inom Göteborgs kommun (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Lektionskostnad för skolor/grupper utanför Göteborgs kommun: Enligt överenskommelse för att täcka våra kostnader
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Workshop Historia Film Konst och bild Samtidskonst