Part of the Labyrinth – Du, jag och världen

Göteborgs Konsthall Åk 4 - Gymnasiet

Välkommen till en dialogbaserad lektion där vi tillsammans upplever en del av GIBCA – Göteborgs internationella konstbiennal!

I utställningen Part of the Labyrinth på Göteborgs Konsthall möter vi en mängd konstverk som på olika sätt kopplar an till årets biennaltematik: sammanflätning. Verken binder samman olika berättelser, eller rent konkret: olika slags material. Många verk berör hur den västerländska moderniteten och dess tankemönster har format vårt sätt att se på världen, både när det gäller synen på människan och på jordens resurser.

Flera konstnärer gör på olika sätt motstånd mot dessa tankemönster i sina verk. Resultaten rymmer både samhällskritiska och poetiska verk.

Genom mötet med konsten ges eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring teman som filosofi, naturvetenskap och värdesystem. Konsten visar på hur vi alla är sammanflätade, som delar i en gigantisk labyrint. Lektionen styrs delvis av elevernas nyfikenhet och förkunskaper. Lektionen anpassar efter ålder.

Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgr11 och Lgy11 med fokus på värdegrundsarbete.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Identitet Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Geografi Historia Samhällskunskap Filosofi Konst och bild Samtidskonst GIBCA