Genom konsten övar vi språket – lätt svenska för alla åldrar

Göteborgs Konsthall Förskola - Gymnasiet

En lektion på lätt svenska där vi gemensamt tolkar konstverk och hjälps åt att sätta ord på det vi ser.

Vår konstpedagog anpassar innehållet till både elevernas ålder, förkunskaper och nivå på svenska. Lektionen kan med fördel bokas av SPRINT-klasser, SFI eller förberedelseklasser men också av andra grupper där det finns ett behov av ett enkelt och tydligt språk.

I höst är Göteborgs Konsthall en del av GIBCA – Göteborgs Internationella konstbiennal och här ser vi verk av 15 konstnärer, allt ifrån abstrakta skulpturer till politiska videoverk. Många konstnärer vill med sina verk ifrågasätta hur den västerländska moderniteten har format hur vi ser på världen. Hur berättas historia och hur förhåller vi oss till naturens resurser? Kan vi tänka annorlunda? Eleverna bidrar till samtalet med sina perspektiv och reflektioner.

 

 

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild Samtidskonst GIBCA