Duolektion: I transit – fördjupade samtal och workshop (gymnasiet)

Göteborgs Konsthall Gymnasiet

Hur känns det att befinna sig mitt i ett mellan? Hur känns det att ständigt vara på väg?

Välkomna till en dialogbaserad lektion som tar avstamp i konstnären Phoebe Boswells konstnärskap och utställningen Here. Boswell föddes 1982 i Nairobi i Kenya, växte upp i Mellanöstern och bor nu mera i London. I sitt konstnärskap utgår Boswells ifrån egna erfarenheter av rotlöshet och att höra hemma i flera kulturer.

Lektionen leds av två konstpedagoger och efter en gemensam introduktionen arbetar grupperna i halvklass och byter sedan aktivitet med varandra.

Under lektionen ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i resonemang som berör migration, segregation, identitet, representation och tillhörighet. Vi upplever Boswells samspel mellan kolteckningar, videoverk och ljudinstallationer och tillsammans i en teckningsworkshop undersöker och diskuterar vi vad som utgör ett hem.

Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgy11 med fokus på värdegrundsarbete.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor inom Göteborgs kommun (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Lektionskostnad för skolor/grupper utanför Göteborgs kommun: Enligt överenskommelse för att täcka våra kostnader
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr
Lektionen kan ges på lätt svenska – meddela vid bokning om så önskas.
Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Samhällskunskap Samtidskonst