Det privata är (också) politiskt

Göteborgs Konsthall Åk 5 - Gymnasiet

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska? Denna lektion anpassas även utefter ålder.

The most personal things are usually the most universal.

PHOEBE BOSWELL

Konstnären Phoebe Boswells konstnärskap springer ur en erfarenhet av hemvist i flera kulturer. Född i Kenya, uppvuxen i Mellanöstern och bosatt i London återkommer hon i sin konst till frågan om identitet och tillhörighet. I lika hög grad handlar hennes konst om kvinnors röster, om rätten att göra sin röst hörd, att ta plats. Genom den personliga erfarenheten lyfter hon politiska frågor kring mänskliga rättigheter, migration och jämställhet.

Vi ser utställningen tillsammans med konstnären Azadeh E. Zaghi, som kom till Sverige som vuxen från Iran och bär med sig sin egen erfarenhet av migration och motstånd mot förtryck. Genom hennes, Phoebe Boswells och elevernas olika erfarenheter samtalar vi kring de frågor som utställningen väcker. Eleverna får sedan, under Azadeh E. Zaghis ledning skapa en kollektiv installation. Med hjälp av text och bild omvandlar de personliga erfarenheter och historier till nya berättelser.

Lektionen lämpar sig bra för fortsatt diskussion kring samtida frågor som kopplar an till exempelvis Mee too-rörelsen. Här finns mer utbildningsmaterial om ni vill fördjupa diskussionen före eller efter lektionen.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor inom Göteborgs kommun (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Lektionskostnad för skolor/grupper utanför Göteborgs kommun: Enligt överenskommelse för att täcka våra kostnader
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Lyssna och prata Svenska som andraspråk Konst och bild Samtidskonst