Hur gör växterna?

Botaniska Trädgården Förskoleklass - Åk 6

Finns det något som en normal växt eller är det snarare normalt att alla växter är olika? Fokus på växterna och deras spännande livscykel.

Vi undersöker olika blommor, dissekerar dem och klurar ut vad som är vad. Vi pratar om pollination och hur det går till.

Vi följer en pollinatör och ser vad de föredrar. Är det färgen, en viss typ av blomma eller är de helt enkelt inte så kräsna?

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 50 minuter

Inför besöket

Möteplats Växthusentrén

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs kommun.

För skolor inom Västra Götalandsregion kostar en lektion 350 kr och en dubbellektion 600kr. Betalning sker i Botaniska trädgårdens butik som ligger vid Botaniskas huvudentré.

För skolor/grupper utanför regionen är avgiften 500 kr för en lektion och 800 kr för en dubbellektion.

Trivselregler

Tänk på att Botaniska trädgården är också just en botanisk trädgård vilket skiljer den från en vanlig park. Man kan säga att det är ett museum för växter och det som ser ut som en vanlig blomma kan vara en av få kvarvarande exemplar i världen av en växtart.

Kontakt

Botaniska Trädgården

Adress: Carl Skottsbergs gata 22A
413 19 Göteborg

Telefon: 0703-69 88 79

E-post: helen.ekvall@vgregion.se

Bokningsinformation: helen.ekvall@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Helen Ekvall
0703-69 88 79

Teman: Biologi