Panorama

Älvrummet Åk 4 - Gymnasiet

Panorama består av två delar. Klassen börjar i Älvrummet med en guidning runt modellen (baserad på Älvstaden runt) och avslutar med en tur upp i Göteborgsutkiken för att se Göteborg från ovan. Tillsammans ser vi de områden som vi har pratat om ur ett fågelperspektiv.

Lektionen ges för: Åk 4-Gymnasiet

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Kontakt

Älvrummet

Adress: Lindholmspiren 5
417 56 Göteborg

Telefon: 031-368 96 70

E-post: alvrummet@alvstranden.goteborg.se

Bokningsinformation: alvrummet@alvstranden.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Sara Carlsson
031-368 96 70

Teman: Miljö och hållbar utveckling Debatt och diskussion Samhällskunskap